tisdag 19 maj 2009

Svenskvandrare


Bild & form eleverna på Fryshusets Gymnasium deltar
i utställningen Svenskvandrare i Gallerian. "Utställningen vill väcka ditt intresse och dina tankar kring begrepp som svenne och blatte. Vi försöker förstå tanken om svenskhet och vill gärna höra dina personliga berättelser!"
Utställningen äger rum i Gallerian på Hamngatan mellan den 18 och 24 maj 2009.
Läs mer på: svenskvandrare.se